Projekteerimine

Elektriprojekt tuleb koostada nii uue ehitise puhul kui ka renoveerimistööde eel. Elektripaigaldis tuleb projekteerida ja ehitada ning seda katsetada, remontida, hooldada ja kontrollida nii, et see ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise korral ei ohusta inimest, vara ega keskkonda ega põhjusta lubamatuid elektromagnetilisi häireid ning on häirekindel.

Projekti koostamisel on oluline, et projekteerija arvestaks tellija tegelike vajadustega. Tihti näeme kilpe, kuhu on “igaks juhuks” paigaldatud liiga palju komponente või siis vastupidi liiga lihtsustatud versioone, kus puuduvad elementaarsed osad (nt liigpingepiirik, mis äikse korral päästab koduelektroonika ja kaitseb, et seadmed suurest liigpingest ei süttiks).

Võtke meie ühendust, et saaksite tellida endale pädeva ja korrektse projekti. Lähtume projekti koostamisel täpsusest kuni pisiasjadeni, et hiljem puuduks vajadus teha teostusjooniseid.

Näidisprojekt  – eramu

Näidisprojekt  – korter