Suvila elektrisüsteemi väljavahetus

Vahetasime suvilas oleva elektrisüsteemi täies mahus välja. Selle põhjus on lihtne. Nõukogude aegne süsteem kus kasutati alumiinium juhtmeid ning puudus maandusjuht on kahjuks arvestades tänaseid nõudeid, elektriohutust ja elektriseadmeid väga ajale jalgu jäänud. Sellises vanas süsteemis on sagedased rikked ja otsene oht inimese elule.

Antud suvila elektripaigaldise vahetasime täies mahus välja. Nüüd on tagatud ohutus igas elektrit puudutavas vaatenurgas ning koormusjaotus vastab reaalsele tarbimisele. Tänu korrektselt tehtud koormusjaotusele puudub vajadus võrguettevõtjalt juurde osta ampreid.

Sageli mõeldakse, et see on vaid suvila ja elektrisüsteemi ei hooldata ja vajadusel ei vahetata välja õigeaegselt. Reaalsuse kui paigaldise kasutaja jõuab oma suvilasse siis lülitatakse sisse väga suurel koormusel seadmeid nagu näiteks: radiaatorid, köögitehnika jne. Need on kõik suuremad tarbijad elamus või suvilas. Suurem tarbimine aga seab riski kogu elektripaigaldisele ja kui see ei ole tehtud korrektselt siis on olemas reaalne risk, et see võib lõppeda põlenguga või inimese elu ohustavalt.

Alati tuleb mõista, et elektripaigaldise ja selle hooldamise eest vastutab siiski ehitise omanik. Selleks, et saaks tagada elektriohutus tuleb kõik kontrolltööd ja elektritööd tellida pädevalt elektritööde ettevõttelt. Pädevuse hindamisel peab olema tellija hoolikas ja tuleb alati kontrollida referentse ja nende paikapidavust. Paljudel juhtudel ei sisalda kliendile tehtud pakkumine elektripaigladise Auditit ja Elektrotehniliste Kontrollmõõtmiste hinda. Seda tuleb võtta juba ohumärgina, et elektripaigaldise ehitaja ei pruugi olla piisavalt pädev ja korrektne. Soovi korral võime Teile pakkuda ka elektripaigaldise väljaehitaja hindamise teenust ning vajadusel jooksvat tehnilist kontroll.

Meie teostame Teile alati korrektse ja töökindla paigaldise!
Saaron Teenused OÜ
info@saaron.eu
5083895