Ajutine elektrikilp eramu ehituse alustamiseks koos dokumentatsiooniga.

Paigaldasime ehitusaegse kilbi, et oleks võimalik ehitustegevus.
Loomulikult kilbi kooste osas on arvestatud selle kasutustingimusi. Ehitusaegne kilp on täiesti sobilik lahendus ka välitingimustes ning on piisavalt löögi ja põrutuskindel, et sobida ehitusobjektile.
Ehitusaegset kilpi on lihtne ehitustööde edenemisel ümber tõsta liitumiskilbist otse objektile ehk ehitatavale hoonele. Tegemist on mobiilse kilbiga mis lihtsustab ehitustööde tegemist igal etappil.
Lisaks kogu vajalik dokumentatsioon, et avataks võrguettevõtja poolt elektritarbimine. Nendeks on Nõuetekohasuse deklaratsioon, Jaotuskeskuse Vastavuse Deklaratsioon, Teatis Nõuetekohasuse kohta võrguettevõtjale.
Selline töö alates kilbi koostamisest kuni selle paigaldamiseni, kogu dokumentatsioon nii, et Teil endil puudub üldse vajadus võrguettevõtja keerukasse paberimajandusse süveneda maksab hinna vahemikus 300-500 EUR + km. Palun võtke ühendust, et saame pakkuda just Teile sobiva lahenduse.

Lihtne lahendus keerukale paberimajandusele
Saaron Teenused OÜ