Airwave OÜ lao- ja büroohoonete peatoitesüsteemide ehitus

Teostasime lao- ja büroohoonete peatoitesüsteemid ettevõttele Airwave OÜ. Peakaitsme nimivooluks on 200 amprit. Eelnevalt olid kasutuses vanad kaablid ja liitumispunkt. Lisaks paigaldasime 2 uut suure võimsusega jaotuskilpi.
Tänu meie poolt tehtud töödele sai Airwave kasutusele võtta uue liitumispunkti oluliselt suurema võimsusega 200 amprit.
Nagu meile kombeks on eesmärk tööd teostada kiirelt ja korrektselt. Need tööd teostasime ühe päevaga.

Kui soovite kiiret ja kvaliteetset elektritööd siis tellige meid Saaron Teenused OÜ.